Wannabeliever

Geloofsopvoeding begint thuis. Vanaf het prille begin mogen we onze kinderen helpen om hun Schepper te leren kennen, om Jezus Christus als hun Verlosser lief te hebben en te volgen.

 

Daarnaast is er de catechese.

Voor de jongeren van twaalf tot achttien jaar is er de mogelijkheid om samen met de jeugd van de buurgemeente van Meppel, Wannabeliever te volgen.

 

Wat is Wannabeliever?

Wannabeliever is gericht op de geloofsontwikkeling van jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar.

 

Wekelijks komen jongeren en mentoren bij elkaar om aan de hand van een catechesemethode met elkaar in gesprek te gaan.

 

Als Wannaeliever hanteren we de volgende uitgangspunten:

- Relatie met de jongere

- Leefwereld van jongeren

- Relatie met God

 

Op een Wannabeliever avond draait het om inzicht:

- Inzicht in wie jezelf bent

Welke kwaliteiten heb je, met welke vragen zit je, wie ben je voor de ander?

- Inzicht in de Bijbel

Wat staat er, wat vertelt dat over God, wat zegt het over mij en wat betekent het voor je doen en laten?

- Inzicht in de ander

Wie zijn de mensen in je groep, welke kwaliteiten hebben ze, hoe kun je iets betekenen voor de ander?

 

De mentor mag, in afhankelijkheid van God, een begeleidende rol spelen in het stellen van vragen en zoeken naar antwoorden. De mentor is een schakel in het leven van de jongeren.