Welkom

Op deze website kunt u kennismaken met de gemeente van Ruinerwold-Koekange.
U vindt informatie over wie we zijn, waar u ons kunt vinden, wat ons beweegt en wat we doen.


We hopen u ook in onze diensten te mogen begroeten.

Van harte welkom!

 

 

 

 

 

 

Corona virus

Nadat Nederland in lockdown is gegaan is ook het CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken) met het dringende advies gekomen om diensten zoveel mogelijk online te laten plaatsvinden. Dus geen fysieke diensten met gemeenteleden in de kerk.

Kerken volgen dit advies landelijk op en als kerkenraad hebben ook wij besproken op welke manier we hier invulling aan kunnen geven. Aangezien op internet veel verschillende diensten aangeboden worden en wij geen eigen predikant hebben, zien wij geen grote meerwaarde in het organiseren van een eigen online dienst waarin een predikant ‘van buiten’ voor gaat. Daarom hebben wij besloten om tot 19 januari geen diensten te organiseren, ook niet online.

We mogen het in Gods handen leggen en op Hem vertrouwen. Hij is het Licht dat naar de wereld is gekomen en opnieuw zal komen, dat mogen we volgende week vieren!

 

Op de website van Steunpunt Kerkenwerk staan verwijzingen naar online kerkdiensten: https://www.steunpuntkerkenwerk.nl/coronavirus-kerk/