Bijbelstudiekringen

Alles wat je aandacht geeft, groeit. Als dat gezegde voor iets opgaat dan is het wel voor je geloof. Door je te verdiepen in en te verwonderen over alles wat God ons in zijn bijbel vertelt en leert, zal je door het werk van de Heilige Geest steeds meer gaan groeien.

De drie gemengde bijbelstudiekringen die actief zijn in onze gemeente kunnen daar een bijdrage aan leveren. Er zijn verschillende avonden waarop deze groepen samenkomen.