De Gereformeerde Kerken vrijgemaakt

De Gereformeerde Kerk vrijgemaakt te Ruinerwold Koekange, behoort tot een verband met meer kerken in Nederland. De Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (afgekort GKv) worden gevormd door 277 kerkelijke gemeenten in een bepaalde plaats of regio, verspreid over Nederland. Zij weten zich met elkaar verbonden door het geloof in God. Omdat we samen bij God en Jezus Christus horen, willen we ook als kerken bij elkaar horen. Die verbondenheid in geloof hebben we uitgesproken in onze belijdenissen. Verder hebben we deze verbondenheid vorm gegeven in en aantal afspraken, de zogeheten Kerkorde.

Er zijn allerlei activiteiten binnen ons kerkgenootschap om elkaar onderling te ondersteunen en actief bezig te zijn. Zo is er een gezamenlijke Theologische Universiteit die predikanten opleidt ten behoeve van de gemeenten. Er is een Mission organisatie die het geloof wereldwijd wil delen in samenwerking met buitenlandse kerken, enzovoort…

Meer weten over de GKV > https://www.gkv.nl